Teorie pielęgnowania

Jakie prawa przysługują autorowi?

Off 98
Jakie prawa przysługują autorowi?
1 vote, 3.00 avg. rating (69% score)

W dzisiejszych czasach bardzo ważne jest, aby pamiętać o swoich prawach. Szczególnie w przypadku osób, którzy tworzą coś nowego. To właśnie w ochronie ich dzieł istnieją prawa autorskie. Są one niczym innym jak prawami własności intelektualnej. Dzięki nim autor może zachowywać kontrolę na tym, co dzieje się z jego dziełami a ponadto, jako jedyny może czerpać z nich korzyści majątkowe jak i moralne. Odpowiednie sformułowanie tych prac może zagwarantować autorowi odpłatne udostępnianie jego dzieł innym użytkownikom.

Pozostaje pytanie, jakiego rodzaju prace można chronić prawami autorskimi. Otóż, chroni się nimi wszelaki przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym, wśród których można wyróżnić utwory:

literackie,
fotograficzne,
plastyczne,
naukowe, graficzne, publicystyczne,
programy komputerowe,
audiowizualne,
wzornictwo przemysłowe,
choreograficzne, pantomimiczne, sceniczne, sceniczno – muzyczne,
urbanistyczne, architektoniczne,
lutnicze.

Prawo autorskie obejmuje trzy autorskie prawa autorskie majątkowe, które zapewniają autorowi wyłączność w używaniu, wykorzystywaniu i czerpaniu ze swoich dzieł korzyści majątkowych. Pierwszym z nich jest prawo do zwielokrotniania utworu. Mówi ono o tym, że autor może zezwalać lub zabraniać kopiowania utworu we wszystkich płaszczyznach (bezpośredniego, pośredniego, tymczasowego, stałego, częściowego, całościowego). Drugim prawem jest prawo do publicznego komunikowania, które mówi o tym iż autor utworu może decydować o tym, czy zezwala czy zabrania na publiczne udostępnianie utworu. Ostatnim, trzecim z nich jest prawo do udostępniania utworu w Internecie. Jest to prawo stosunkowo nowe. Obejmuje wszelkie płaszczyzny udostępniania utworu w sieci Internet, kiedy to użytkownik może decydować o czasie korzystania z utworu. Autor może na to zezwolić bądź tego zabronić.

Istnieją także takie utwory i wytwory, których prawo autorskie nie obejmuje. Wśród nich wyróżnia się:

utwory ogólnodostępne, czyli takie, których autor zmarł siedemdziesiąt lat temu (po siedemdziesięciu latach od śmierci autora wszelkie jego dzieła stają się ogólnodostępne),
licencje otwarte, czyli prawa, których autor zrzeka się częściowo lub w całości i zgadza się na określonych przez niego warunkach na wymienianie się bądź udostępnianie jego dzieła w celach niekomercyjnych,
kopiowanie do użytku prywatnego, czyli użytkownik ma prawo do powielania utworu do użytku prywatnego (nie może wykorzystać ich w celach komercyjnych) przy czym, jeżeli prawa autorskie to przewidują, autor musi otrzymać odpowiednie wynagrodzenie.

Ważne jest także, aby pamiętać, iż udostępnianie innym użytkownikom sieci Internet utworów chronionych jest jawnym naruszeniem praw autorskich. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, jeżeli mamy zezwolenie do danych utworów, jeżeli są już one ogólnodostępne bądź objęte nieodpłatną licencją. Jeżeli pobieramy pliki z Internetu nie wadząc o tym, że są chronione również naruszamy prawa autorskie zgodnie z powiedzeniem: „nieznajomość prawa nie zwalnia z jego przestrzegania”.

About the author / 

admin

Nasza sonda:

Czy w Opolu znajdują się dobre kancelarie notarialne z którymi łatwo się skontaktować?

View Results

Loading ... Loading ...

Napisz do nas:

Emailkrzysiek123(malpa)interia.pl
Tel(031) 258 90 21
MiastoZielona Góra

Nowe komentarze:

Kategorie

Inne wpisy:

  • Windykacja polubowna

    Czy wiesz na czym polega windykacja polubowna? Windykacja polubowna to umowa jaką zawiera dłużnik i firma windykacyjna. Jeżeli mamy dług do spłacenia i nie chcemy wizyt komornika, to możemy dojść do porozumienia z firmą windykacyjną. Zawieramy z firmą nowa umowę i zobowiązujemy się do spłacenia długu. Dzięki zawarciu ugody i pożyczce od firmy windykacyjnej, dłużnik…

  • Odszkodowanie za wypadek w pracy

    Główny Urząd statystyczny od kilku lat alarmuje o stale zwiększającej się liczbie wypadków, do których dochodzi na terenie zakładów czy też w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych. W związku z tym regularnie rośnie ilość osób ubiegających się o odszkodowanie za wypadek w pracy. Dlatego tak ważne jest, aby znać swoje prawa i zdecydowanie ubiegać się o…